Tré Bình Định

Tré Bình Định là thành phẩm của quá trình lên men đặc biệt ….Nem Chợ Huyện muốn chia sẻ đến bạn món ăn mang đậm chất truyền thống xứ nẫu hãy thưởng thức nhé ! 

Call Now