Combo 3

165,000 

  • Nem, lụi, bò, bánh hỏi, tré
  • Full dish of specialties
  • Combo phù hợp cho 2 khách dùng
  • For two guests to use