Combo 1

165,000 

  • Full dish of specialties
  • Nem, lụi, bò, bánh hỏi, chả ram nhân tôm
  • Combo phù hợp cho 2 khách dùng
  • For two guests to use.