Nem chua (Fermented pork roll)

4,000 

  • Nem Chợ Huyện có tiếng ngon vì từ chất liệu đến cách chế biến khá công phu.
  • Thịt heo cỏ lấy nạt, lạng bỏ lớp nhầy, lau bằng vải cho sạch chứ không rửa nước
  • Nem nhà làm “chính gốc nem chả bình định “ bỏ sỉ trực tiếp đảm bảo không qua trung gian .